obowiązki administracyjne

obowiązki administracyjne

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920