odbiór papieru

odbiór papieru

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952