/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

Prof. R. Ingarden                                                                                   Kraków, dn. 11.III.1952 r.
Kraków, Biskupia 14
 n      L 14/52

Do
  n  Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii przy P.I.W.
  n  Warszawa, Nowy Świat 35 a m.4.

1/. Przysyłam w załączeniu pełny tekst mego referatu „O trudnościach tłumaczenia dzieł klasyków filozofii”, wygłoszonego w streszczeniu na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego BKF. W dn. 15.I.br.
  n                   Zapytuję zarazem, czy Komitet Redakcyjny BKF resp. P.I.W. byłby skłonny wydać ten referat jako osobną publikację w ciągu niedługiego czasu? Wyobrażam sobie bowiem, że szereg poruszonych w nim spraw mogłoby być pożyteczne dla tłumaczy B.K.F. W razie pozytywnej odpowiedzi, gotowy jestem zawrzeć z Komitetem Redakcyjnym odpowiednią umowę. Gdyby natomiast Komitet Redakcyjny nie był skłonny wydać tego referatu, wtakim razie proszę uprzejmie o rychłą wiadomość. Do protokołu posiedzenia z dn.15.I.52 sporządziłbym w takim razie krótkie streszczenie, sam zaś referat starał się ogłosić gdzieindziej. Na razie jako alegat do protokołu może służyć sam tekst referatu.
  n                   2/. Potwierdzam odbiór 5 /razem/ instrukcji dla tłumaczy, tekstu tłumaczenia Świeżawskiego „Obiectiones et Responsies” Descartesa, tudzież paczki papieru przebitkowego. Za tę ostatnią przysyłkę wyrażam szczególne podziękowanie, gdyż przebitkowego papieru nie mogłem dostać w Krakowie. Gdy przyjadę na następne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego do Warszawy, zwrócę wydatkowaną na to sumę.
  n                   3/. Nad korekturą tłumaczenia Prolegomenów Kanta pracuję w dalszym ciągu. Mam blisko połowę gotową. W przyszłym tygodniu zamierzam odbyć konferencję z p. Suchorzewską, jeżeli wyrazi zgodę na moje poprawki, w takim razie sądzę, że można będzie zaproponować wypłacenie jej honorarium. Podstawowych terminów tłumaczenia /Verstand, Anschauung itd./ na razie nie zmieniam, tak samo w moim tłumaczeniu Krytyki, którego pierwszą część prześle 31.bm. pozostawiam na razie dawną terminologię tych głównych terminów. Dopiero opracowanie całego tłumaczenia „Krytyki” pozwoli mi tę sprawę zdecydować. Sprawa wydaje mi się zbyt trudna i ważna, bym ją już teraz rozstrzygał. Chciałbym jeszcze na ten temat odbyć naradę z polonistami, o której niegdyś pisałem.
  n                 4. Sprawę tłumaczenia prof. Świeżawskiego załatwię po przyjeź[dzi]e do Krakowa autora 14 bm.