odbiór zwrotu pożyczki

odbiór zwrotu pożyczki

Pokwitowanie z 26.11.1964