odczyt Elzenberga

odczyt Elzenberga

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950