odczyt „O budowie dzieła literackiego"

odczyt „O budowie dzieła literackiego"

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1932