Odczyt o logice formalnej i transcendentalnej Husserla

Odczyt o logice formalnej i transcendentalnej Husserla

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933