odczyt „O pytaniu i jego trafności”

odczyt „O pytaniu i jego trafności”

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925