odczyt w Towarzystwie Filozoficznym

odczyt w Towarzystwie Filozoficznym

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936