odczyty w Oslo

odczyty w Oslo

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969