Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961