oddziaływanie poezji i malarstwa

oddziaływanie poezji i malarstwa

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967