odmowa ministerstwa

odmowa ministerstwa

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922