odpis tłumaczenia

odpis tłumaczenia

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954