odpis zaproszenia

odpis zaproszenia

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963