odpowiedź na krytykę Kotarbińskiego

odpowiedź na krytykę Kotarbińskiego

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939