odrodzenie niemieckich uniwersytetów

odrodzenie niemieckich uniwersytetów

List od Jana Patočki z 02.07.1945