odszkodowanie

odszkodowanie

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960