opinie o kandydatach

opinie o kandydatach

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930