opoźnienia

opoźnienia

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935