opozycje

opozycje

List od Stefana Morawskiego z bd 4