opuszczenie podpisu

opuszczenie podpisu

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965