organizacja kongresu

organizacja kongresu

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967