oryginał niemiecki

oryginał niemiecki

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952