Oświęcim

Oświęcim

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967