/
EN

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967

Data powstania 22.09.1967
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_78
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Kraków, dnia 22 września 1967 r

 

Czcigodny Panie Profesorze,

 

   m       W najbliższych miesiącach zamierzamy uczcić pamięć Edyty Stein, która przed 25 laty znalazła śmierć w piecu krematoryjnym Oświęcimia. Dlatego też zamierzamy właśnie w Oświęcimiu poświęcić Jej życiu i Jej dziełu osobną sesję.
 m       Pozwalam sobie uprzejmie zapytać Pana Profesora, czy zechciałby podczas tej sesji przemówić  na temat swojej dawnej koleżanki ze studiów. Byłbym  za to Panu Profesorowi ogromnie wdzięczny.
 m       Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku

 

x Karol kard. Wojtyła