/
EN

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Kategorie varia
Powiązane miejsca Kraków, Oslo
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_27
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie naukowe
Dziedzina filozofia
Tagi #Akademia św. Tomasza w Rzymie, #aresztowanie, #Arystoteles, #Arystoteles Latinus, #biogram, #Corpus philosophorum medii aevi, #członek korespondent, #członek PAU, #Delegacja Rzeczypospolitej Polskiej, #docteur en philosophie, #doktorat, #działalność naukowa, #edycja tłumaczeń, #Epistolarium filozofów polskich XIX w., #filozofia chrześcijańska, #Franciszek Gabryl, #Gimnazjum św. Anny w Krakowie, #Górny Śląsk, #habilitacja, #Husserl ses prédecesseurs et ses partisans, #Ignacy Michalski, #Instytut Teologiczny, #Jan ze Stobnicy, #Komitet Słownika Łaciny Średniowiecznej, #Komitet wydawnictw śląskich, #komitet wydawniczy, #kongres nauk historycznych w Oslo, #Konstanty Michalski, #Kraków, #krzyż komandorski orderu Odrodzenia Polski, #krzyż oficerski Legii Honorowej francuskiej, #Kwartalnik Filozoficzny, #La réaction contre le psychologisme en Allemagne, #Lowańskie Towarzystwo Filozoficzne, #Mała Dąbrówka, #membres associés, #Michał z Bystrzykow, #Michał z Bystrzykowa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w Polsce, #obóz koncentracyjny, #Oslo, #PAU, #Paulina Winkler, #podróże zagraniczne, #Polska Akademia Umiejętności, #praca naukowa, #profesura, #przekłady, #Rada Polskiego Słownika Biograficznego, #rak, #rękopisy Arystotelesa, #rektor, #rewindykacja rękopisów, #Sachsenhausen, #skotyzm, #slawistyka, #śmierć, #Specjalna Komisja Mieszana, #św. Tomasz, #święcenia kapłańskie, #teologia, #tłumaczenia, #tłumaczenia Arystotelesa, #tomizm, #Unia Akademii w Brukseli, #Uniwersytet Jagielloński, #wykładowca, #wykłady, #Zgromadzenie Ks. Misjonarzy w Krakowie, #zjazd filozofów w Oksfordzie, #ZSSR, #życiorys

 Ks. Konstanty Michalski
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

   b     Urodził się 12 kwietnia 1879 w Małej Dąbrówce na Górnym Śląsku. Rodzice: Ignacy /robotnik hutniczy/ i Paulina z Winklerów. Szkołę powszechną ukończył w Siemianowicach. W r. 1896 wstępuje do Zgromadzenia Ks.Ks. Misjonarzy w Krakowie. Studia gimnazjalne odbywa w Prywatnym Gimnazjum Zgromadzenia w Krakowie. Maturę zdaje w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w r. 1900. Teologię kończy w Instytucie Teologicznym swego Zgromadzenia. W r. 1903 święcenia kapłańskie. W latach 1901-1905 studiuje slawistykę na U.J. W latach 1909-1911 w Lowanium. W r. 1911 zdobywa doktorat z filozofii św. Tomasza /docteur en philosophie de S. Thomas/  na podstawie rozprawy : „La réaction contre le psychologisme en Allemagne, Husserl ses prédecesseurs et ses partisans”. Po powrocie do Krakowa wykłada filozofię w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia. W r. 1914 po śmierci ks. Fr. Gabryla zostaje powołany na wykładowcę filozofii chrześcijańskiej przez radę Wydz. Teolog. U.J. W r. 1918 habilituje się na podstawie dotychczasowej działalności naukowej a zwłaszcza na podstawie pracy Michał z Bystrzykowa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w Polsce. W r. 1919 zostaje prof. nadzwyczajnym a w r. 1921 prof. zwyczajnym. W r. akademickim 1931/32 piastuje godność rektora.
   b     W r. 1927 zostaje wybrany członkiem- korespondentem PAU. Członkiem zwyczajnym zostaje w r. 1933. W ramach prac w PAU wchodzi w skład Komitetu wydaw. Kwartalnika Filozof., jest członkiem Rady Polskiego Słownika Biograficznego i Komitetu Słownika Łaciny Średniowiecznej oraz przewodniczącym Komitetu wydawnictw śląskich. Od r. 1928 /po odpowiedniej uchwale Wydziału historyczno-filozoficznego/ planuje jako pierwszy redaktor edycję tłumaczeń dzieł Arystotelesa. W r. 1929 projektuje wydanie Epistolarium filozofów polskich XIX w. W r. 1928 na zjeździe Unii Akademii w Brukseli daje projekt wydania Corpus philosophorum medii aevi. W następnym r. Unia Akademii przyjmuje projekt i wyznacza osobną Komisję, której prezesem zostaje ks. Michalski. Pierwszy tom tego wydawnictwa wyszedł w r. 1939 w Rzymie /pierwsza część katalogu rękopisów Arystotelesa – Arystoteles Latinus/.
   b     Ks. Michalski wchodzi w skład Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej w Specjalnej Komisji Mieszanej, która miała na celu rewindykację rękopisów z ZSSR /r. 1923/. W r. 1928 uczestniczy w VI kongresie międzynarodowym nauk historycznych w Oslo. W r. 1930 bierze udział w zjeździe filozofów w Oksfordzie. W związku z posiedzeniami Unii Akademii lub poszukiwaniami za rękopisami zwiedza Paryż, Brukselę, Kopenhagę, Rzym i inne miasta włoskie oraz biblioteki niemieckie i austriackie. Wśród listów pisanych do ks. Michalskiego znajduje się około 200 listów zagranicznych.
   b     Za pracę naukowo- profesorską i społeczną otrzymał krzyż komandorski orderu Odrodzenia Polski /1936/ oraz krzyż oficerski Legii Honorowej francuskiej /1937/. Lowańskie Towarzystwo Filozoficzne umieściło go w r. 1932 wśród „membres associés”. W r. 1940 został członkiem Akademii św. Tomasza w Rzymie.
   b     W dniu 6 listopada 1939 ks. Michalski został wraz z innymi profesorami U.J. aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Zwolniony z obozu w pierwszym dniach lutego 1940 r. przebywa w Sichowie, Rytwianach, Szwagrowie i Sandomierzu. W r. 1945 wraca do Krakowa i rozpoczyna na nowo wykłady. W dniu 6 sierpnia 1947 r. umiera na skutek choroby raka. W dniu 8 sierpnia pochowany w grobowcu Zgrom. Księży Misjonarzy w Krakowie.