otwarcie uniwersytetu

otwarcie uniwersytetu

List od Jana Patočki z 02.07.1945