PAN: #Polska Akademia Nauk

PAN: #Polska Akademia Nauk

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966