Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964