Państwowy Instytut Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki

Państwowy Instytut Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki

List do Redakcji „Materiałów do Studiów i Dyskusji” (Zofia Lissa) z 22.06.1954