/
EN

List do Redakcji „Materiałów do Studiów i Dyskusji” (Zofia Lissa) z 22.06.1954

Data powstania 22.06.1954
Powiązane miejsca Kraków, Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_39
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Kraków, 22.VI.1954

prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14.

Do Redakcji „Materiałów do dyskusji. . . .”
przy Państwowym Instytucie Sztuki
w Ministerstwie Kultury i Sztuki

do rąk Prof. Dr Juliusza Starzyńskiego

w W A R S Z A W I E

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

po otrzymaniu listu Pana Profesora z dn. 24.V. br. pisałem w dalszym ciągu moje Uwagi krytyczne do referatu prof. Z. Lissy i napisałem ostatecznie około 90 stron maszyny. W dniach 16 i 17 czerwca byłem w Warszawie i zamierzałem skomunikować się bezpośrednio z Panem Profesorem, by się naradzić, jak właściwie należy załatwić sprawę publikacji mych Uwag w czasopiśmie „Materiały do studjów i dyskusji…”. Od prof. Lissy dowiedziałem się jednak, że Pana Profesora nie ma w Warszawie i że dopiero gdzieś pod koniec czerwca należy Pana Profesora oczekiwać z powrotem. Ponieważ tak czy tak pragnąłem, by prof. Lissa zapoznała się uprzednio z mymi Uwagami, więc pewną część ich przeczytałem prof. Lissie, a potem zdecydowaliśmy, że sprawę należy tak załatwić, by do „Materiałów” dać jedynie wyciąg najważniejszych zarzutów, bez bliższego uzasadnienia, całość zaś przy opuszczeniu znów momentów polemicznych starać się ogłosić na innym miejscu. W konsekwencji tego porozumienia napisałem po powrocie do Krakowa ów wyciąg, który zawiera streszczenie tego, co mówiłem na posiedzeniu. To streszczenie przesyłam w załączeniu na ręce Pana Profesora, sądząc, że w ten sposób spełniam Jego życzenie wypowiedziane w obu otrzymanych przeze mnie listach. Zaznaczam zarazem, że kopię przesyłanego artykułu wysyłam równocześnie do prof. Lissy.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku