paraliż kiszek

paraliż kiszek

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963