Paryskie Towarzystwo Estetyczne

Paryskie Towarzystwo Estetyczne

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967