pasja filozoficzna

pasja filozoficzna

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949