paszport służbowy

paszport służbowy

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966