paszport zagraniczny

paszport zagraniczny

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964