patologia mowy

patologia mowy

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966