Pelc

Pelc

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969