pełny tekst odczytu

pełny tekst odczytu

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964