pensja nauczycielska

pensja nauczycielska

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922