piec krematoryjny

piec krematoryjny

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967