pierwsze wydanie

pierwsze wydanie

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952