/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

Komitet Biblioteki Klasyków                                                         Kraków,  21.VIII.1952 r.
           Filozofii
Przy P.W.N.
dział: filozofia niemiecka
 n          L 44/52

 

Do Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
WARSZAWA, Foksal 17.

Potwierdzając z podziękowaniem odbiór pisma L dz. 233/BKF zwracam podpisaną przeze mnie metryczkę Kanta Met. mor. /choć nie bardzo jestem przekonany, że Komitet słusznie każe mi ją podpisać w rubryce „redaktora odpowiedzialnego”/ a zarazem donoszę, że zwrócę się do Biblioteki Gdańskiej, czy nie mają oryginalnego pierwszegowydania „Zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten”. Co do podobizny Kanta, to można by umieścić tę, która prof. Tatarkiewicz zamieścił w swej Historii Filozofii /za jego pozwoleniem, tudzież za pozwoleniem Czytelnika, który musi mieć kliszę/. Dowiem się jednakże, czy nie ma w Polsce jeszcze innych podobizn Kanta /może w Gdańsku?/. Dam znać o wyniku starań.

                       n                              Łączę wyrazy prawdziwego poważania

                                                            /prof. Ingarden/