Piotr Choynowski

Piotr Choynowski

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947