pisma fenomenologiczne

pisma fenomenologiczne

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922