pismo filozoficzne

pismo filozoficzne

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947