plan wyjazdu

plan wyjazdu

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966