płuca

płuca

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938