pobyt w Marburgu

pobyt w Marburgu

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927